FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

مواد اولیه

در حال حاضر این کارخانه دارای مواد اولیه کافی است که همگی از تولیدکنندگان مطرح داخلی می باشد.پس از رسیدن هر دسته از مواد خام، شرکت ما کل مواد، سختی، نیروی کششی و اندازه را آزمایش خواهد کرد.
پس از احراز شرایط، در انبار مواد اولیه قرار خواهند گرفت.

9fd425c32
8f3c310e2