حمل و نقل رایگان در تمام محصولات BUSHNELL

نظارت بر کیفیت

مواد خام:
پس از ورود مواد اولیه به کارخانه ، اندازه ، ماده ، سختی و نیروی کششی باید بر این اساس آزمایش شود.

قطعات:
پس از ورود تمام قطعات به کارخانه ، اندازه ، مواد و سختی مطابق آن آزمایش می شود.

فرایند تولید:
هر فرآیند دارای یک کارگر ماهر و دارای توانایی خودآزمایی عالی است و هر دو ساعت یک گزارش خودآزمایی تهیه می شود.

تشخیص:
یک سیستم آزمایش عالی و استانداردهای کیفیت سخت تر وجود دارد و هر فرآیند تولید به پرسنل تست حرفه ای مجهز است.

فن آوری:
ابزارهای سنگ زنی دقیق می توانند قوام محصولات را تضمین کنند.