حمل و نقل رایگان در تمام محصولات BUSHNELL
محصولاتی که نیازهای بهداشتی مردم را تأمین می کنند. طبق گفته WHO ، این محصولات باید "همیشه و به مقدار کافی ، در فرم های دوز مناسب ، با اطمینان و کیفیت اطلاعات مطمئن و با قیمتی که فرد و جامعه می توانند از آن برخوردار باشند ، در دسترس باشند."