حمل و نقل رایگان در تمام محصولات BUSHNELL

مدیریت تیم

     همه کارمندان کارگر ماهرانی هستند که بیش از ده سال در صنعت گیره اشتغال داشته اند.

    این تیم همیشه به هدف اصلی "تعقیب ، کارمندان ، فناوری ، روحیه و علایق" اعتقاد داشته است. همواره به سیاست کیفیت "تلاش برای تعالی ، رضایت مشتری ، تعالی و تلاش برای طبقه اول" پایبند بوده است.فلسفه تجارت "اعتبار ، قیمت رقابتی است"؛همیشه بر اساس اصول خدمات "استفاده از خدمات صادقانه ما در ازای جلب رضایت مشتری".